Vertrouwen als bron van winst

Waardecreatie, beurskoersen. Het zijn deze woorden die tegenwoordig hardop klinken. Maar wie vanuit zijn penthouse goed luistert, hoort hoe op de onderliggende verdiepingen de verbindingsstenen uit hun voegenbarsten. De steen ’positieve sociale relaties’ hoor je zelfs kraken. De auteurs van dit boek leggen een nieuw fundament. Hun woord is vertrouwen. Ze kiezen voor mensen die open dialogen aangaan en gelijkhebberige debatten achter zich laten. Ze kiezen voor wederzijds begrip en daadwerkelijk inzicht in elkaar. Van daaruit ontstaat vertrouwen. En nieuwe uitdagingen waarvoor we samen oplossingen bedenken. Die winst ligt voor het oprapen. Niet alleen op management- en alle overige niveaus. Met een beetje vertrouwen ook op wereldniveau.

Dit boek van Tjeu Blommaert kan ik u allen van harte aanraden.

Jos Crijns - Founder at Avance Werving & Selectie


« Terug naar overzicht