Wat een medewerker wil, is belangrijker dan wat hij kan

Hoe kan het dat iemand een functie helemaal in de vingers heeft en toch ongelukkig is? Waarom is een jaloersmakend diploma geen garantie voor succes? Hoe kan het dat iemand met minder ervaring betere prestaties neerzet dan iemand met jarenlange ervaring? Wat vaststaat: wie tot goede prestaties wil komen, moet over goede competenties beschikken. Er is in de afgelopen tien jaar veel onderzoek gedaan naar het belang van competenties. De definitie van een competentie: de vaardigheid of kennis rond een onderwerp die je nodig hebt om een functie succesvol uit te kunnen voeren. Maar bén je dan ook succesvol?

Competenties: wat kan ik?
Iemand beschikt bijvoorbeeld over een competentie als ’analytisch vermogen’. Je bent dan goed in staat om verbanden te leggen tussen verschillende zaken. Ook kun je hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Ander voorbeeld: je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. Via verbale en non-verbale communicatie weet je als geen ander inzichten en ideeën over te brengen op anderen. Het gaat bij competenties om de centrale vraag: wat kan ik?

Drijfveren: wat wil ik?
Maar competenties alleen zijn niet voldoende wanneer je als individu, team of organisatie het verschil wil maken. Je moet je ook afvragen: wat wil ik? Wat motiveert me? In onderzoeken wordt relatief weinig aandacht besteed aan de intrinsieke motivatie van mensen, kortweg: aan hun drijfveren. Dat komt enerzijds doordat een begrip als competentie en het bijbehorende competentiemanagement diep zijn verankerd binnen organisaties. Is er een vacature, dan wordt vaak automatisch de nadruk gelegd op de benodigde competenties van de toekomstige werknemer.

Drijfveren: vergeet ze niet!
De drijfveren worden daarbij onterecht vergeten, waardoor die medewerker zelden succesvol kan zijn omdat onduidelijk is of zijn drijfveren ook echt passen bij de functie en de organisatiecultuur. Een andere reden dat relatief weinig onderzoek is gedaan naar menselijke drijfveren: die worden veelal beschouwd als een vast gegeven. Drijfveren kun je ook moeilijk trainen en verder ontwikkelen. Iemand die vooral individueel gerichte drijfveren in zijn profiel heeft en het liefst zijn eigen koers vaart, zal minder passen bij een vacature voor een echte peoplemanager. Ook al beschikt hij bijvoorbeeld over de eerdergenoemde communicatieve vaardigheden.

Zonder de juiste drijfveren geen resultaat
Wil je bovengemiddelde resultaten behalen? Dan zijn je drijfveren belangrijker dan je competenties. Iemand met een sterke wil om iets te bereiken, kan daarmee voor een deel een zwakkere competentie compenseren. Omgekeerd kan een sterke competentie nooit een gebrek aan motivatie compenseren. Het gaat dus niet alleen om kunnen, maar vooral om willen. Wat is daarbij de uitdaging voor een organisatie? Benut de competenties van een medewerker optimaal, maar zorg er vervolgens voor dat hij werk doet dat aansluit op wat hij echt wil, op zijn drijfveren. Zo vergroot je zijn betrokkenheid en motivatie.

Samenvattend
Aandacht voor de drijfveren van medewerkers is een absolute vereiste om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Meer nog dan de benodigde competenties geven drijfveren kwaliteit aan de uitvoering van een functie. Zelfinzicht is daarbij een belangrijke vereiste. Je moet als medewerker duidelijk weten wat je wilt, maar ook wat je kunt. Ten slotte: zorg ervoor dat je zaken waar je minder goed in bent, strak managet en organiseert. Concentreer je op je sterke punten. Als die vervolgens naadloos aansluiten op je drijfveren liggen uitzonderlijke prestaties binnen handbereik.

Marc Stijfs is sinds 1998 actief in de werving- & selectiebranche en vanuit verschillende directie- en salesfuncties steeds nieuwsgierig gebleven naar de oorsprong van het menselijk handelen. Waarom doen mensen de dingen die ze doen, en waarom op een voor hen typerende manier? Op basis van deze interesse heeft hij begin 2013 een nieuw bedrijf opgericht: MyDrives MyHabits. Eind 2015 heeft hij met Jos Crijns zijn eerste managementboek geschreven: De aard van jouw beestje.


« Terug naar overzicht