13463 – 08.01.2018 – Venlo

2 Leden Raad van Toezicht HR/Onderwijskunde

Opdrachtgever:

FORTIOR
Fortior is een stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk basis- en special basisonderwijs alsmede Montessori onderwijs in de stadsdelen Venlo, Arcen en Velden. De stichting telt 13 scholen met ongeveer 2600 kinderen en is werkgever voor 300 personeelsleden.

Fortior begeleidt leerlingen tot zelfbewuste en gelukkige jonge mensen, die succesvol zijn in het voortgezet onderwijs en met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde toekomst.

Scholen van Fortior maken actief verbinding met partners, stimuleren eigenaarschap en verantwoordelijkheid, stimuleren een brede ontwikkeling, zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving waar eigentijds onderwijs kenmerkend is.

Wij werken met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Wij voeren het toezicht uit op een betrokken wijze en met een afstand die bij een gezonde relatie tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht hoort. We gaan daarbij uiteraard uit van het good governance principe met een helder onderscheid in taken en bevoegdheden tussen bestuur en toezichthouder.

Voor de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar:

TWEE NIEUWE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT VERANTWOORDELIJK VOOR HR EN ONDERWIJS

Functie-informatie:

Leden van de Raad van Toezicht dienen doel en grondslag van de stichting te onderschrijven.
De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de stichting, het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting en is werkgever van het CvB.

De Raad van Toezicht vergadert 6-7 keer per jaar. Daarnaast treden leden van de Raad op hun competentiegebieden in 2-3 keer per jaar op als sparringpartner voor het College van Bestuur, via een aantal specifieke commissies op het gebied van Bedrijfsvoering Finance, Werkgeverschap en HR Onderwijskundige Zaken.
Ook zijn er ieder jaar schoolbezoeken en netwerkbijeenkomsten waar de aanwezigheid van de Raad van Toezicht wordt verwacht.

Functie-eisen:

Het profiel van een lid van de Raad van Toezicht (RvT) bevat tenminste de volgende aspecten:

• HBO/WO werk- en denkniveau;
• Het beoogde lid heeft bij voorkeur een Onderwijskundige of HRM-achtergrond en een aantal jaar relevante werkervaring in deze richting;
• De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die in de regio Venlo woont;
• Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
• De overtuiging om vanuit de visie en strategie inhoudelijk veranderingen teweeg te brengen;
• Een krachtig persoon die in korte tijd doelen kan stellen en realiseren;
• Aantoonbaar bindende persoonlijkheid vanwege verschillende stakeholders binnen de organisatie;
• Communicatief met overtuigingskracht;
• Een juist evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en afstand;
• Het vermogen en de attitude om het College van Bestuur (CvB) met raad en als klankbord terzijde te staan;
• Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de CvB te toetsen;
• Het vermogen om advies en toezicht uit te kunnen oefenen;
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
• Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de CvB voorgelegde aangelegenheden;
• En, uiteraard heeft u affiniteit met de doelstelling van de stichting.

Aanbod:

De benoeming is voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens vier jaar. De vergoeding die de leden van de RvT jaarlijks ontvangen past binnen de kaders van de WNT.


Heeft u het goede gevoel?
Herkent u zichzelf in bovenstaand profiel en heeft u de motivatie om bij Fortior aan de slag te gaan?
Neem dan contact op met Dhr. Marcel Walda, m.walda@avance.jobs. Voor meer informatie kunt u Marcel Walda ook bellen, hij is bereikbaar via 06 51 33 1552.

Contactpersoon voor deze vacature

Estelle van Soolingen

077-3522222 of 06-10186492