Willem de Beer

Passie
Ik bemiddel Sales Professionals om twee redenen. Ten eerste heb ik dit vak, in haar vele facetten, vele jaren met heel veel plezier uitgeoefend. Ten tweede omdat mijn ervaring in arbeidsbemiddeling en mijn werkwijze, juist in deze doelgroep waarbij de impact op het bedrijfsresultaat erg hoog is, het meeste toegevoegde waarde biedt. 

Mijn werkwijze kenmerkt zich door het verenigen van de drie-eenheid:


intuïtie - meten - verificatie
 

Intuïtie 
Mijn intuïtie voor de match op de diepere laag is gevormd door jarenlange ervaring in het vak van arbeidsbemiddelaar. In deze jaren heb ik vele interviews gevoerd en daardoor ben ik in staat om snel tot de kern door te dringen. Intuïtie is een belangrijk onderdeel bij het maken van de juiste match.

Meten
Ik geloof ook in het goed analyseren van de drijfveren van de kandidaat. Dit doe ik met de drijfverenanalyse ‘MyDrives’ (www.mydrivesmyhabits.com). Dit instrument beschrijft de drijfveren van een kandidaat aan de hand van een 7 kleuren model. Hierdoor bent u uitstekend in staat om goed te achterhalen wat de kandidaat drijft om zijn ambitie te realiseren.

Verificatie
Verificatie is de laatste fase in mijn selectieaanpak. Door een gedegen referentieonderzoek controleer ik of het opgedane beeld van de kandidaat matcht met de ervaringen van referenten in het verleden. Uiteindelijk wil ik de rode draad in het professionele leven van de kandidaat ontdekken en daarmee een voorspellende waarde te creëren naar hoe de nieuwe medewerker succesvol gaat zijn in de positie. 

Nazorg
Uiteraard houdt het niet op nadat de handtekeningen zijn gezet. Bij alle grote beslissingen komt er een moment van twijfel. In de psychologie heet dit “cognitieve dissonantie”. Een twijfel is dus niet ongebruikelijk. Belangrijk is wel om dit proces goed te begeleiden. Dit doe ik door na 1,3 en 6 maanden een evaluatiegesprek in te plannen. Communicatie over de werkelijke invulling van de positie en de opgedane verwachting tijdens het sollicitatieproces is bijna altijd voldoende.