Door het aanvinken van deze "Disclaimer" geeft u te kennen op de hoogte te zijn van onderstaande tekst, en hiermee akkoord te gaan:

  • Met het insturen van uw gegevens, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming deze gegevens te gebruiken bij het voor u vinden van werk.
  • Wij zullen vertrouwelijk omgaan met de gegevens en deze niet aan derden ter beschikking stellen voor enig ander doel dan het vinden van werk voor u.
  • Uw gegevens worden opgenomen in onze database.
  • Hoewel deze site met grote zorgvuldigheid is samengesteld, accepteren wij geen aansprakelijheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.Sluiten