Executive search

Executive search

Functies voor senior managers

Door de vele langetermijnrelaties met onze klanten schakelen zij ons regelmatig in voor vertrouwelijke executive search-opdrachten. Senior managers en directieleden vormen daarbij de belangrijkste doelgroep.

Proactieve aanpak met focus op resultaat

De executive search-opdrachten die we uitvoeren, kenmerken zich door een proactieve aanpak met focus op resultaat. Daarbij besteden we uitgebreid aandacht aan de volgende drie onderwerpen.

1. Het functieprofiel

Het vinden van de juiste kandidaat begint met het in kaart brengen van taken, vereisten en gewenste competenties. Die vormen samen het functieprofiel, dat als basis dient voor de invulling van een vacature. Avance is gespecialiseerd in het selecteren van kandidaten die extra toegevoegde waarde bieden binnen organisaties die een veranderingsproces doormaken. We geven feedback over de mogelijkheden en onmogelijkheden om in een realistisch tijdsbestek een shortlist met geschikte kandidaten te presenteren.

2. De kandidaat

Door middel van een actieve marktbenadering via diverse communicatiekanalen gaan we op zoek naar geschikte kandidaten. Voordat we een kandidaat voorstellen, screenen we deze via een uitgebreid interview. Daarnaast brengen we zijn drijfveren, talenten en competenties helder in beeld via een assessment. Ook analyseren we het ontwikkel- en aanpassingspotentieel van de kandidaat in kwestie.

3. De organisatie

We maken standaard een uitgebreide omgevingsanalyse. Daartoe voeren we onder meer gesprekken met de verantwoordelijke stakeholders. Wat is hun kijk op de functie en de wisselwerking met hun toekomstige collega? Ook maken we kansen en eventuele bedreigingen inzichtelijk en adviseren we over employer branding in relatie tot de openstaande functie. Employer branding zorgt ervoor dat de ideale kandidaat jouw organisatie en de desbetreffende functie als extra aantrekkelijk ervaart.

Enkele referenties

Arlanxeo Vicepresident
Highlite Marketingmanager
Transcarbo Technisch directeur
Catella HR-directeur
Rockwool Marketingmanager
VDL Inkoopmanager
Stanley Black & Decker Directeur Supply Chain
RD4 Productiemanager

Partners