ChatGPT als antwoord op je sollicitatievragen

OVER DE ROL VAN AI OP HET GEBIED VAN ARBEIDSBEMIDDELING

Microsoft investeert de komende jaren zo’n tien miljard dollar in de verdere ontwikkeling van de chatbot ChatGPT, het razendpopulaire op AI gebaseerde online chatprogramma dat is getraind door het bedrijf OpenAI. ChatGPT kan op elk gebied miljoenen vragen beantwoorden, net zoals concurrent Google dat kan. Maar ChatGPT kan ook zelf teksten schrijven als je daartoe een opdracht geeft. Daarom vindt er nu crisisberaad plaats bij Google. Er zijn daar inmiddels teams samengesteld om een alternatief te ontwikkelen voor ChatGPT. Dat neemt niet weg dat Google de komende tijd flink achter de nieuwe technologische feiten aanloopt.

Hoe bereid ik me goed voor op een sollicitatiegesprek?

In deze blog richten we onze aandacht op de rol van ChatGPT op het gebied van arbeidsbemiddeling. Ben je een sollicitant? Typ dan op chat.openai.com bijvoorbeeld de vraag in: hoe bereid ik me goed voor op een sollicitatiegesprek? Of de vraag: kun je me tips geven voor een goed cv? ChatGPT geeft je dan – meestal – meteen antwoord. Op die manier verklein je het risico dat een werkgever kiest voor een sollicitant die wel gebruik heeft gemaakt van AI en zich dus beter heeft voorbereid. Om blijk te geven van je interesse in de specifieke branche van een werkgever kun je ChatGPT overigens ook laten uitzoeken wat de belangrijkste trends zijn in die branche.

ChatGPT kruipt in het hoofd van een werkgever

ChatGPT biedt je als sollicitant verder de mogelijkheid om in de huid of beter gezegd in het hoofd te kruipen van een werkgever. Stel dat je als controller een sollicitatieafspraak hebt bij een producent van luxe meubels. Je weet al dat je gaat praten met de financieel directeur. Je kunt ChatGPT dan verzoeken om zich voor te doen als een kritische financieel directeur. Vervolgens kun je ChatGPT vragen hoe die reageert op de antwoorden die je geeft.

Op welke manier coach je onze minder ervaren financieel medewerkers?

Die financieel directeur kan je onder meer vragen: Kun je voorbeelden geven van de wijze waarop je bij een eerdere werkgever of eerdere werkgevers de interne controle hebt verbeterd? Hoe ga je om met het relatiebeheer van externe accountants en auditors? Op welke manier coach je onze minder ervaren financieel medewerkers en hoe leid je nieuwe medewerkers op?

Een menselijke recruiter blijft altijd nodig

Daarnaast kan ChatGPT optreden als virtuele recruiter door zijn taalvaardigheden in te zetten om vacatures te schrijven of bestaande cv’s te beoordelen. Daarbij is het wel belangrijk om te beseffen dat een virtuele recruiter er nooit in zal slagen om een menselijke recruiter overbodig te maken. Menselijke inschattingen en beoordelingen zullen altijd nodig blijven tijdens het recruitmentproces.

Avance is (wel) 100% online bereikbaar

AI is evenmin in staat om menselijke eigenschappen als emotionele intelligentie en creativiteit ook maar in de verste verte te benaderen. Mede op basis van die eigenschappen zorgen onze Avance-medewerkers ervoor dat een gelukkige match niets met geluk te maken heeft. En hoewel we populair zijn bij kandidaten en werkgevers zijn we altijd 100% online bereikbaar. Dit in tegenstelling tot ChatGPT, dat vanwege zijn populariteit en de daarmee gepaard gaande overbelasting van de website geregeld geen vragen kan beantwoorden.

Volg onze blog ook op LinkedIn

Interessante berichten
5 broodjeaapverhalen over werving-en-selectiebureaus
5 broodjeaapverhalen over werving-en-selectiebureaus
Van alle markten thuis op de arbeidsmarkt
Van alle markten thuis op de arbeidsmarkt
Waarom moeten meer medewerkers eigen regie krijgen?
Waarom moeten meer medewerkers eigen regie krijgen?