Jurist omgevingsrecht / Gebiedsontwikkelaar

Opdrachtgever:

Kuypers Kessel is een familiebedrijf, gevestigd in Kessel, dat al 95 jaar bestaat. Oorspronkelijk begonnen als transportbedrijf, maar door de jaren heen tevens gespecialiseerd in het winnen van zand en grind. Ten behoeve van het winnen van deze Bouwgrondstoffen houdt Kuypers Kessel zich bezig met landschapsontwikkeling rondom ontgrondingslocaties. De winning van Bouwgrondstoffen betekent natuurlijk een ingreep in het landschap, maar biedt ook kansen om nieuwe functies te creëren. Door de herinrichting van het landschap op deze locaties draagt Kuypers Kessel bij aan de realisatie van maatschappelijke wensen zoals bijvoorbeeld hoogwaterveiligheid, recreatieontwikkeling en natuurontwikkeling.

Functie-informatie:
Als Jurist Omgevingsrecht / Gebiedsontwikkelaar speel je een essentiële rol om mooie projecten te kunnen blijven uitvoeren in de toekomst. Je kijkt met een kritisch oog waar mogelijkheden kunnen worden gecreëerd voor ontgronding en gebiedsontwikkeling, waarbij je rekening houdt en in gesprek gaat met omwonenden, (natuur)organisaties, overheden en andere betrokkenen. Je bent verantwoordelijk voor de voortgang van het onderzoeks- en vergunningentraject en stuurt de door jou ingehuurde deskundigen aan. Daarnaast bewaak je de budgetten en de deadlines van jouw projecten. Zo werk je toe naar optimale en uitvoerbare plannen.

Verder vervul je de volgende taken:

 • Het schrijven van vergunningsaanvragen waarbij je op de hoogte bent van beleid en wetten op het gebied van bestemmingsplannen, ruimtelijke ordening, milieubeheer en natuurbescherming.
 • Begeleiden van vergunningsaanvragen op het gebied van gebiedsontwikkeling en ontgronden.
 • Zoek je de verbinding met omwonenden, gemeenten en waterschap voor het afstemmen of kenbaar maken van de (wens voor) gebiedsontwikkeling.
 • Adviseer je directie en derden over omgevingsrecht en onderzoek je mogelijkheden voor eventuele vergunningsaanvragen.
 • Je behandelt bezwaarprocedures en bent tevens vertegenwoordiger van Kuypers Kessel bij de rechtbank of Raad van State.
 • Controleren en opstellen van contracten en (anterieure) overeenkomsten.
 • In deze veelzijdige en afwisselende functie bij Kuypers Kessel werk je intensief samen met onze adviseur Ruimtelijke Ordening en een directielid.

Functie-eisen:

 • Je hebt een juridische of planologische opleiding op HBO / WO niveau.
 • Minimaal vijf jaar kennis- en werkervaring binnen ruimtelijke ontwikkeling en/of omgevingsrecht.
 • Uitstekende communicatievaardigheden, in woord en geschrift.
 • Je gaat zorgvuldig en accuraat te werk.
 • Je voelt je thuis in een no-nonsense werkomgeving.

Aanbod:
Een veelzijdige functie binnen een familiebedrijf met een informele werkomgeving, waarbij veel ruimte voor persoonlijke groei en zelfinitiatief geboden wordt. Een passend salaris waarbij wordt gekeken naar je achtergrond en werkervaring. Ten behoeve van het uitvoeren van je werkzaamheden wordt een laptop en telefoon ter beschikking gesteld. Ook is er een mogelijkheid voor een leaseauto.

Contactpersoon vacature

Contactpersoon vacature