Programmamanager Duurzaamheid

Opdrachtgever:Sevagram is een onderscheidende maatschappelijk betrokken zorgorganisatie, die merkbaar betere mensgerichte zorg biedt in de regio's Parkstad, Maastricht en Heuvelland. 2.750 medewerkers en 1.200 vrijwilligers zijn, elke dag weer, betrokken, gepassioneerd, innovatief en resultaatgericht, aan het werk oftewel bieden “Zorg met Bezieling”.

De dienstverlening van Sevagram in het kort:
 • Sevagram Zorgcentra: 22 zorgcentra in Maastricht, Heerlen en Heuvelland;
 • Sevagram Verzorgd wonen: beheert en verhuurt service appartementen/woningen aanpalend aan de diverse zorgcentra van Sevagram;
 • De zorg- en dienstverlening varieert onder meer van verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg, revalidatiezorg, Gasterie tot en met dagactiviteiten en palliatieve terminale zorg;
 • Sevagram heeft als enige zorgorganisatie in Zuid-Limburg het Planetree Mensgerichte Zorg concept. Planetree-organisaties laten zien dat zij voortdurend bezig zijn om de zorg vóór en het welzijn ván cliënten elke dag nog een beetje beter te maken.
 • Sevagram streeft naar continu ontwikkeling van de organisatie. Deze ontwikkeling wordt belegd in meerjarige multidisciplinaire projecten. Deze projecten hebben onder meer betrekking op Duurzaamheid.
In dit kader is Avance Executive Search® voor Sevagram op zoek naar een ambitieuze en gedreven:

Programmamanager DuurzaamheidHet betreft een structurele positie voor 32 tot 36 uur per week. De standplaats is Heerlen.

Functie-informatie:
Kern van de functie
De focus ligt op uitvoering geven aan het duurzaamheidsbeleid en het programmaplan middels sturing op het Programma Duurzaamheid.
Je leidt het programma door aansluiting in MT’s, Green Team, Green Deal Duurzame Zorg (GGDZ), Milieu Thermometer Zorg (MTZ), Milieu Platform Zorg (MPZ- landelijk en regionaal) als ook in de Ondernemingsraad en Centrale Cliënten Raad.
Tevens zorg je voor de regie rapportage richting stuurgroep (Raad van Bestuur, Directeur Bedrijfsvoering, Manager Facilitair Bedrijf, Directeur HR en Directeur Zorg) op alle “GROTICK” beheeraspecten en adviseer je over de mogelijke effecten zodat ze blijven bijdragen aan de gestelde doelen.

Doelstelling van de functie
Het Programma Duurzaamheid dient in lijn te zijn met Planetree en is gekoppeld aan Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ).

De GDDZ doelen 2023 t/m 2026 zijn:

 • Meer inzetten op mobiliteit (in samenwerking met HR);
 • Vergroten van de bewustwording en kennis;
 • 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 en klimaatneutraal in 2050;
 • 50% minder primair grondstoffengebruik in 2023 ten opzichte van 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050;
 • Verminderen van de milieubelasting door medicatie(gebruik).
 • Deze Sevagram brede aanpak wordt bereikt met behulp van de Milieuthermometer Zorg (MTZ) en biedt mogelijkheden om te certificeren.
De Programmanager fungeert als liaison binnen de organisatie en zorgt ervoor dat doelen en inspanningen gemanaged worden.

Belangrijke onderdelen van het programmaplan zijn:
 • Planetree is de rode draad in de huidige en toekomstige werkwijze van Sevagram;
 • “Goed is Goed”. De MTZ kent drie ambitieniveaus brons, zilver en goud. Voor Sevagram betekent dit dat MTZ niveau Brons het eerste doel is;
 • Certificering is geen doel op zich. Er wordt gehandeld in de geest van MTZ niveau Brons, waar de aandacht uitgaat naar implementatie en borging;
 • De organisatie van het Programma Duurzaamheid bestaat uit een stuurgroep, werkgroep en de Green Community/Green Team;
 • De aanpak is “Aantoonbaar Impact maken op duurzaamheid”, “Top Down” sturen op de te behalen doelen, smart gemaakt met normen en bijsturend op effecten;
 • De aanpak is pragmatisch “Bottom up” met het Green Team aan de slag, aansprekend en verbindend. Gericht op bewustwording en het creëren van draagvlak.
Taken specifiek behorende bij de functie
 • Waarborgen van de kwaliteit en samenhang;
 • Volgen van de voortgang van de ontwikkelingen;
 • Zorgen voor een realistische planning en sturen op realisatie van de (deel)resultaten;
 • Meedenken in de budgetronde aangaande duurzaamheid;
 • Draagvlak creëren en enthousiasmeren van de organisatie;
 • Agenderen van onderwerpen en zorgen dat alle betrokken expertises aan tafel zitten en adviseren over timing;
 • Zorgdragen voor de coördinatie en bundeling van de (personele) inzet;
 • Zorgdragen voor de bijbehorende communicatie over de voortgang van de projecten en borgen van de medewerkersparticipatie. Aandacht voor de zachte kant van veranderen als cruciaal onderdeel van de totale organisatieontwikkeling.

  Positionering
  De Programmamanager Duurzaamheid ontvangt hiërarchisch leiding van de Manager Facilitair Bedrijf en geeft functioneel sturing aan projectleiders en projectmedewerkers.

  Je vervult de rol van aanjager en ambassadeur en zoekt actief de verbinding op dwars door de organisatie. Denk aan verbinding met de Stuurgroep, collega Programmamanagers, het Directieteam (Raad van Bestuur en Directeuren), (lijn)managers en stafmedewerkers van de ondersteunende diensten (Kwaliteit en Veiligheid, HR, Innovatie, Bedrijfsvoering, Communicatie en Planetree).

  In deze rol is je blik nadrukkelijk “naar buiten” gericht. Welke ontwikkelingen zijn er? Welke verbindingen en samenwerkingsverbanden zijn er mogelijk?

  Op het gebied van Duurzaamheid heeft Sevagram een eerste start gemaakt. Er ligt een basis en deze dient verder uitgewerkt en geoptimaliseerd te worden waarna concrete acties dienen te worden vastgesteld die tot leven worden gebracht in de organisatie.


  Functie-eisen:

  • HBO+ of Academisch werk- en denkniveau;
  • Kennis en ervaring op het gebied van Programmamanagement en methodisch en projectmatig werken;
  • Kennis en ervaring op het thema Duurzaamheid;
  • Je bent een strategische en tactische gesprekspartner en beschikt ook over een hands-on instelling;
  • Je bent in staat om te inspireren en te verbinden, mensen warm te maken voor het onderwerp duurzaamheid en zaken in beweging te zetten;
  • Daarnaast ben je flexibel, sturend, in staat om prioriteiten te stellen, koersvast en gericht op het behalen van concrete resultaten die binnen de organisatie gedragen worden.

  Aanbod:
  Het betreft een structurele positie voor 32 tot 36 uur per week in een gezonde organisatie met ambitie die dienstverlening en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. De werksfeer is te omschrijven als informeel, collegiaal en daadkrachtig. Sevagram zal zorgdragen voor een dynamische, langdurige en leerzame carrière. Hierbij zal eveneens worden meegedacht in het kader van ontwikkeling en relevante opleidingen.

  De salariëring zal afhankelijk van de werkervaring vallen binnen de CAO VVT; FWG schaal 65 (minimaal € 4.264,33 tot maximaal € 6.423,20 bruto per maand op basis van 36 uur per week). Ook is er een dertiende maand.

  Een drijfverenanalyse is een integraal onderdeel van de procedure.

  Sevagram heeft er nadrukkelijk voor gekozen alleen kandidaten die via Avance Executive Search® zijn aangebracht mee te nemen in de selectie procedure. Wij vragen u enkel te solliciteren via Avance Executive Search®.

Contactpersoon vacature

Contactpersoon vacature